LEDELSE ER EN KRÆVENDE DISCIPLIN OG OFTE ER DU ALENE SOM LEDER

Alene med dine overve­jelser og din tvivl – alene om at træffe de endelige beslut­ninger. Det kan slide – på opti­mis­men og på tiltro til egen døm­mekraft. Som led­er skal du med jævne mellem­rum udstikke ret­ning for fremti­den. Og du bliv­er løbende udfor­dret på at træffe gode beslut­ninger. Du ved, at med­vind hur­tigt kan afløs­es af sla­gregn, hvor det er dig, der står for skud. Det kræver sin led­er!

DU ER VEJ IND I 2. HALVLEG I DIT LEDERSKAB OG HAR BRUG FOR AT TAGE BESTIK NY

Du har brug for at arbe­jde med din per­son­lige robus­thed for at sikre din langtid­sh­old­barhed. Du har brug for at skærpe din døm­mekraft. Jeg er klar med et fortroligt rum på sidelin­ien til dig som erfaren led­er. Som erfaren sam­talepart­ner vil jeg spe­jle, og udfor­dre dine udfor­dringer. Og jeg læg­ger vægt på at styrke din per­son­lighed, for det er den, der lyser din led­er­rolle op inde­fra og skaber følgeskab.

Når det giv­er mening bruger jeg udval­gte tests som ref­er­ence­r­amme for at bel­yse styrk­er og udvikling­som­råder.