Vælg dine belønninger med omhu!

Posted on Jun 29, 2017

Ferie uden din “bed­ste ven”?
Du ved godt, hvem jeg tænker på ik? Din smart­phone, der har det med at smyge sig ind i din hånd og lægge beslag på din fulde opmærk­somhed. For du skal bare lige… checke dine mails, skimme nyhed­erne, google en enkelt ting — og inden du ser dig om er der gået en halv time -mindst!
Imens har dine andre Bed­ste Ven­ner — børn, kærester, ven­ner, fam­i­lie, inter­ess­er og kæledyr måt­tet passe sig selv. Og det var jo egentlig dem, du skulle have ekstra god tid til i ferien.…
Hvor­dan vil du håndtere din “bed­ste ven” i ferien? Skal den med? Skal den blive hjemme? Skal den ha en fast plads? Hvor tit og hvor længe? Min erfar­ing er, at man er nødt til at holde sin “bed­ste ven” i kort snor, hvis rela­tio­nen skal have en anden karak­ter…
Og at afvæn­ningspe­ri­o­den er skræm­mende tankevækkende..

Hverda­gens små beløn­ninger
Vores små elek­tro­n­iske “ven­ner” har på kort tid lavet en pænt skræm­mende alliance med vores hjerne.
Pop­ulært sagt, så bliv­er beløn­nings­cen­tret i hjer­nen stim­uleret, hver gang vi går på Face­book eller Ins­ta.
Det giv­er et hur­tigt quick fix og opleves som en lille rar pause — og det kan man godt trænge til i en travl hverdag. Prob­lemet er, at mer vil ha mer! Mange mennsker check­er deres smart­phone mere en 100 gange om dagen. Sådan er det blevet, og vi læg­ger efter­hån­den slet ikke mærke til det mere.
Sådan er det bare! Mange mærk­er dog også, at denne vane har en uven­tet bief­fekt. Alle de mange nyhed­er og infor­ma­tion­er kan belaste vores opmærk­somhed mere end godt er! Nogle oplever, at deres hang til at checke nyhed­er kon­stant øger deres angst­niveau. For hvor sker der dog meget for­færdeligt derude i ver­den.
Men vi har et valg! Og det er krævende! For van­er vin­der ofte over plan­er!
Og måske kunne vi godt trænge til andre typer af pauser ist­edet! En mund­fuld frisk luft, en kop kaffe, en lille snak, at strække krop­pen godt igen­nem. At læse avisen (du ved, sådan en gam­meldags papir-udgave)
Hvilke små beløn­ninger vil du have i dit liv? Hvad mæt­ter og gør godt for dig i dit liv?
Fyld det gode på først — face­book og nyhedsstrøm­men klar­er sig nok så længe..