Værdisæt grafik

Bærende idé

NÆRING

Vi er ofte trænede til og top­tunede i forhold til at opfylde andres for­vent­ninger til os. Men ofte kan vi ikke mærke, hvad vi selv har brug for. Du skal være i stand til at fodre dig selv med omtanke og respekt. Det gælder ikke kun fysisk – du må også kunne nære din psyke og sjæl. Du kan lære at mærke efter, hvad du har brug for.

FORANKRING

Forankring er ikke stil­stand – men det tyn­gdepunkt, som udgøres af dine væsentlige værdier i dit liv. Kender du dit tyn­gdepunkt, giv­er det dig en god chance for at finde tilbage til din kerne, når du for en tid kom­mer ud af kurs og bliv­er væk for dig selv.

BEVÆGELSE

For at kunne fly­tte dig, må du være vil­lig til at bevæge dig. Det kan være dine vilkår, der skub­ber til dig. Det kan være en foran­dring, du selv væl­ger. Men du må være vil­lig til at turde og tåle bevægelsen og være i stand til at blive i den – også når båden gyn­ger mere end du lige bry­der dig om.

RETNING

Sans for en bæredygtig ret­ning opstår ofte først, når man tør være i bevægelse længe nok til, at den heldige vej vis­er sig. Det kræver efter­tanke og fordy­belse at finde sin vej. Det han­dler om at kunne iden­ti­fi­cere sin egen bære­bølge – den bølge som er stærk nok til at kunne bære igen­nem, så du hold­er den kurs, du har sat dig.